משניות
Language: un
Pages: 392
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 18?? - Publisher:
Books about משניות
משניות, סדר נזיקין
Language: en
Pages:
Authors: Gavriel Finkel, Yehezkel Danziger
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2003-04 - Publisher: Mesorah Publications Limited
Mishnah Eduyos includes the testimonies of sages of the mishnah on a wide variety of laws. The Yad Avraham commentary provides the background and context needed to fully understand this tractate. More than a translation, more than a comment
Shishah Sidre Mishnah
Language: en
Pages:
Authors: Gavriel Finkel, Yehezkel Danziger
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1986 - Publisher:
Books about Shishah Sidre Mishnah
משניות בבא בתרא
Language: un
Pages: 161
Authors: ובדעה ברתנורו
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Books about משניות בבא בתרא
משניות: סדר נזיקין. ב'ר'כ'ה' ו'י'ש'ו'ע'ה' [תרכ
Language: iw
Pages:
Authors: ובדעה ברתנורו
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1864 - Publisher:
Books about משניות: סדר נזיקין. ב'ר'כ'ה' ו'י'ש'ו'ע'ה' [תרכ"ד]. [1] קצו ד'
משניות, סדר נזיקין
Language: un
Pages: 55
Authors: ובדעה ברתנורו
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1963 - Publisher:
Books about משניות, סדר נזיקין
משניות
Language: un
Pages: 608
Authors: ובדעה ברתנורו
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1793 - Publisher:
Books about משניות
משניות - סדר נזיקין. קב ונקי
Language: un
Pages:
Authors: ובדעה ברתנורו
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1900 - Publisher:
Books about משניות - סדר נזיקין. קב ונקי
משניות
Language: un
Pages: 108
Authors: עובדיה (מברטנורא)
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1952 - Publisher:
Books about משניות
משניות: סדר זרעים ־־ 2. סדר מועד ־־ 3. סדר נשים ־־ 4. סדר נזיקין ־־ 5. סדר קדשים ־־ 6. סדר טהרות ־־ 7. תוספת ומפתח
Language: un
Pages:
Authors: עובדיה (מברטנורא)
Categories: Mishnah
Type: BOOK - Published: 1990 - Publisher:
Books about משניות: סדר זרעים ־־ 2. סדר מועד ־־ 3. סדר נשים ־־ 4. סדר נזיקין ־־ 5. סדר קדשים ־־ 6. סדר טהרות ־־ 7. תוספת ומפתח